Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105 MENGELPOËZIE.

Leef als held, als godsdienstminnaar,

fchuilende onder Jezus hand ! j k ' Denk, denk altoos met verrukking,

Neerland is mijn vaderland! ; Ach! denk altoos aan uw vadren,

door wiens ijzren heldenvuist Het metaalen juk der hecrschzucht

is verpletterd en vergruist! Denk aan 't Itondje, ó lieve Willem,

toen, in 't oord der flaaffche vrees, Het gedicht der heiige vrijheid

uit het puin der flagting rees! Toen, ja toen, ö zalig tijdftip!

de een den aar (verhcmeld blij) 't Eerfle toeriep: Willem leeve'

wij, wij zijn waarachtig vrij! Ja' gij zult die ftond gedenken:

Willems fierheid, Maurits moed, Schilderd zich reeds op uw weezen

met een blos van heldengloed.

Gij,

Sluiten