Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E N G E LP O Ë Z,Y Ê. io7

Gij, gij zult tirannen fnuiken

die naar onze vrijheid ftaan; En uw arm zal nooit gedogen,

dat haar luister zal vergaan. Leef! en ken tot in de grijsheid

i nooit iets dat uw.heil onteerd» En zie eerlang 't fchendig monster

des vervloekten'nijds verneerd! Wees gemoedig in den rampfpoed,

die uw's vaders glorie fart! 't Vloekers rot belaagd zich zeiven,

't Legd den grond voor eigen fmart; Ras zal zich een beemd ontfluiten-,

daar gij niets dan-roezen plukt» Daar geen loevefteinfche braamdoorn

. : '..uwe. tedre voeten, drukt. Dan, wanneer het al zal lagchen,

., dat in 'svrijheids..tuin ontfpruit; Dan, wanneer gods wreekende almacht

de verwaten trotsheid fluit;

H a Dan^

Sluiten