Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ENGE.L PO ËZTE. 109 AAN MEJUFFER

CATHAMJNA ANTHOM^TTA i BOOT,

BIJ HET TOEZENDEN VAN EEN M IJ N E R

W E R K J E N S.

Ontvang, op uwen wensch, 6 vriendelijke maagd! Dit kunfteloos gefchenk, het offer mijner plichten,— Het offer van mijn hart, dat, fpijt des dwingren fchichten, Den luisterrijken gloor van Nasiauws deugden draagd.

H 3 Uw

Sluiten