Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 113 TER

HUW EL TKS VEREENIGING

VAN DEN WEL EDELE HEER

E. SCHLÜND BODIEN»

EN MEJUFFROUW

S. E, E E C O M T E.

Vriendfchap! bron van zaligheeden!

Goden - wellust! vreugd - meestres! Engl$n - blijdfchap ! liefde - ftookfter.'

Lachjes - fchepfter! zielgodes!

H 5 Uw —

Sluiten