Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. uf

Zalig, dubbel zalig voorrecht:!

voorrecht door gods gunst gewrocht, Voorrecht in deez' ijzre tijden

meer dan al te fchaars gezocht. Leevt' dan, braaven! vrij van rampen,

leeft vernoegd, vereende twee! Voert, door 's hemels welbehagen;

waar gij gaat den voorfpoed meêï Wil nu, bruigom! kusjes plukken

van uw saartjes roozenmond! Kusjes zijn nu ingeheiligt !

door een zalig trouwverbond; Trouwverbond, waarin de liefde

aardfche zorg en kwelling fchraagd, En een zichtbaar blijk der godheid

in haar kuifchen oorfprong draagd. Dat zijn liefde u aan blijv* kleeven,

Ja! zij wijke nimmermeer, Zoo, zoo neem ook uwe liefde

't uwer blijdfehap nooit een keer.

Lijdt

Sluiten