Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. ■' 123

Ach! mocht ik u weer zien bloeien, Als wel eer, toen trouw aan god, Trouw aan' 't vorstlijk huis oranje, 't Heil bewerkte van uw lot! Mocht gij eens die aterlingen, Die naar uwen luister ftaan, Uwen vrijen grond zien vlieden, Of van fchaamte zien vergaan! Mogt ge oranje zien erkennen, Als den waaren toeverlaat, •Als doorluchten held en redder ' Tan uw diep vervallen Staat! Dan, dan zocht ik keur van bloemen, Ter verbreiding van uwe eer! Dan, dan vloeide 't ftramme fpeeltuig Door een wellend traantjen weer. —Geef jdftjj dierbre god, en vaderj Door uw wonderdoende hand! Schenk uw heil, herllel de glorij , Van mijn kwijnend vaderland! 7 j&ittm tjigi I 2 HARTJE

Sluiten