Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. i2j

Jh een rei van vaderlandren,

wier gedrag de vreede kweekt, En, in wiens gezicht geen gouddorst,

noch ontzinde muitzucht fpreekt: — Hier— kan zich mijn hart ontlasten,

't Hart waarin Oranje woont! — Hier,— hier kan geen vloekftem nadren,

die 't gezach der almacht hoont: — Hier,— hier zucht mijn vrije boezem

zonder vrees voor tirannij,' Dat gods arm 't geweld verplette,

en oranje booven zij! j Hier kan niets de wensch veritooren

dat gods wraak hen doe vergaan, Die, ter keetning onzer vrijheid,

naar zijn eer en rechten ftaan! — Komt, laat ons deez' wensch bezeeglen,

door een ongeveinsden dronk, Dien de vriendfchap, 't onzer wellust,

ons in zuivre gulheid fchonk; —

I 3 „ Nasfau

Sluiten