Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. i>9

'M O 17 W ~Z< M 2Y Gr

OVER HET AFSTERVEN

VAN DEN WEL EDEL GEB. GESTR. HEERE

M.R- JACOB REIGERSMAN, RAADSHEER

IN DEN

H O J?~ E KAN HOLLAND ZEELAND EN FRIESLAND, enz. enz.

OVERLEEDEN IN 's GR AVENHAGE, Den 15 Augujïus 1785.

„ Wat laat één jaar, één dag, te meer ons toegeleid? „ 't Hef!aan is ons op aard niet dan ter leen gegéeven • '

Maar de eer is ons, en duurt zelfs tot aan de. eeuwigheid."

de CAMEON. Gcb. van dek WERKEN.

Helaas! hoe voelt zich 't hart van nokkend wee omringen!

Hoe zucht het in den drang der wreedfte ontroerenis! Heteischt, door plicht vervoerd, de ij voore luit te dwingen;

Maar! Hemd de fnaar van 't riet dat nat van traanen is ?

I 5 Ont-

Sluiten