Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. ut

K 3 A A N-

Maar mij dunkt 'k hoor iemand vraagen:

Om wie is het dat gij treurd? Is uw man, of zijn uw maagen

U van 't deugtnjk hart gefcheurd ?--Neen; 6 leezers! 'k zal 't u melden;

't Geen', waar uit mijn droefheid fproot, Is iets dat ge u niet vóorfpelden —

Mijn gevlakte kat is dood.

Sluiten