Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 MENGELPOËZIE.

AAN.DEN

H E E R E

Is M, SOBELS,

BY DE

UITGAVE

ZYNE R

VRYHEID en BURGERHART, 1785-

Eer zij u, verheeven zanger !

Billijk deelt ge in 's braven lof, ' Daar uw geest, van vreugde zwanger;

't Waare fchoon der vrijheid trof.

Juich met uw vergoode toonen

Tot uw eer, dus voort, mijn vrind!

En, wacht dank van Neêrlands zoonen, 't Deel dat God en Nasfauw mind.

AAN

Sluiten