Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4ö MENGELPOËZIE.

Elders weer den braaven vader

zeggen tot zijn poezel kroost: „ Deeze dag verdient, mijn kinders!

„ dat ge een zucht van blijdfchap loost „ Deeze dag was 't vreugde ftondje,

„ dat, voor vyftien jaar geleên, „ Uit den echt van willem vader,

„ de eeriïe zon der wellust fcheen. „ Toen de ontfnoerde vrije hallels,

„ van uit dit gezegend oord, „ Door den rei van lagchende englen,

„ in den hemel werd gehaort „ Prijs, mijn kinders! prijs gods liefde»

„ die Louïza heeft behoed! „ Leert, leert haar volmaaktheên kennen,

» als een fpruit uit Nasfauws bloed! „ Smeekt 't ontfermend opperweezen,

„ dat hij haaren leeftijd rekk'! „ Smeekt, dat hij haar met zijn vleuglen

„ voor de fchaauw der rampfpoed dekk".

Dus,

Sluiten