Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. m

: b». ' r^m»a . T E R. id :.'

GELEGENHEID der INTREEDE VAN DEN

TV E LEER WAA R D I G E N ZEER GELEERDEN

II EER E

-

D°, J. W. BüSSINGH,

!tetss* i 331 .. sk'ti v iqtt. 'JfyaïlwS.locrrzioós ALS

: calDgns 13a jcLofto... j' tor cros-roiw! n"sir>o!; ricsCI PREDIKANT te MONSTER,

OP DEN TWEEDEN APRIL 1786.

Geluk, óMonfter! juich! uw'wenfchenzijn voldaan. Staak, leeraar-lievend volk! uw hart-verlichtend fchreijen, Moest Groeneveld, van u met nokkend hartzeer fcheijen,

Gij ziet in Busfingh, hem weer op uw' kanfel liaan.

L s ■ Juicht,

Sluiten