Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1ö2 MENGELPOËZIE.

Juicht, braaven ! zijne deugt eischt eene vreugdetraan. Zijn zuivre ziel, gevormd om jezus fchaar te weijen, Blaakt reeds van heilig vuur om u tot god te leijen,

En 't minzaam oog duidt u een' waaren raadsvriend aan.

Leert zijn zoo grootsch vernuft en heufchen inborst kennen!

Tracht u aan zijnen leer en nutte dienst te wennen!

Zij wijst u 's vrijheids - fpoor naar 't oord der zaligheên.

Zoekt met uw Busfingh't zoet van 'slee vens-heil te mengelen! Deelt doorzijn lesfen eens in 't glorie - lot der engelen! En, weest hem nooit min waard dan't treurend Vinkeveen »

SPIE-

Sluiten