Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPO Ë Z Y E. iö7

Mocht men weleer deez' heil dag vieren

Met offers voor uw deugt bereid; En 't huis met vlag en wimpels fleren

Als teekens van de dankbaarheid. Thans zendt men, op het diepst bewoogen, Voor u gebeden naar den hoogen,

Terwijl een traan het oog ontweldt; Gebeeden die de zielen treffen, En met dit zuchtje zich verheffen:

„ Driëenig God! fpaar Neêrlands held?'

Ja dit, dit zijn de liefdenmerken

Van 't aan uw huis getrouwe volk, Die u in uwe fmerten fterken,

En hoeden voor der muitren dolk. Al wilde ook alles u begeeven, Wen zij, gelïefdfte! voor u leeven

Zinkt nooit de luifter yan uw huis. Verraders en hun vloekgenooten Doen nog een wijl uw leed vergrooten,

Maar éénmaal eind hun krijgsgedruiscli.

Dit

Sluiten