Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 MENGELPOËZIE, VREUGDE- TAAL

AAN DEN WELED ELGESTRENGEN HEER

A B E. I A A N DE M E IJ,

TER GELEGENHEID zijner VERHEFFING als RAAD in de VROEDSCHAP der iTAD

JB JU. X JE ' X JE j

Den j6 Junij 1787.

Geluk! driewerf geluk, weldenkende de Mei]-! Verrukt zien we u Regent der brielfche burgren reij; Uwtroüwaan't vaderland, aan ons, op't klaarst gcbleeken, Heeft 't vuur van onze liefde in 't vrije hart ontfleckcn ;

' ' . En j

Sluiten