Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. \IS

En droogd de droefheids traan om Hogendijks gemis, Door eene kalmte en vreugt die uwer waardig is. Volhard, rechtaarde! en fmaak van onze plichtbetooning Die wellust, die uw eer zal eisfchen ter belooning; Een hart als 't uwe toch belonkt door zulk een heil, Is tot befcherming ook voor braave belgen, veil. En deeze deugden macht, zal, wat de nijd moog' Imaalen Den Bricl op dwinglandij eens helpen zegenpraalen, Waar door uw wijs beftuur, van onfpoeds-ramp bevrijd, Onze achting rekken zal tot aan uw' jonglten tijd.

M 4 Den

Sluiten