Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17? MENGELPOËZIE.

Oranjes jaardag werd gevierd, Door't juichende'muzijk van duizend feest fchaimeijen,

De borst met vrolijk lint gefierd, Om 't zuiver zielgeneugt verrukt ten toon te fpreijen;

En daagden 't licht van deezen dag, Dan deed*s landsmaagdcnrei, getooid met mirth en palmen

Bij 't waaien van de liefdevlag, VoorWilhclmien de lucht vanheur gejuich weergalmen. —

Geen heerschzucht, noch vervloekt geweld,

Ontroerde toen het hart met flrenge bloed - placaaten;

't Wilhelmus op de lier gefield,

Yerwfsfelde 't hoezee langs onze blijde ftraaten: I

Maar thans, helaas' thans wordt, 6 god! Den waaren batavier bedreigd met beul en banden,

En 't akelige moordfehavot Bereid voor 't trouwe volk der zeeven vrije landen.

Hij, die de zuivre deugt waardeert, Ziet zich op 't felst gefart cn fchandeüjk gelasterd; —

De hclfche muitzucht triümfcert, En 's lands regeermgfferai wordt fnoodelijk verbasterd; —

Zelfs

Sluiten