Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 MENGELPOËZIE.

Hoe groot niet zulk een heil, ontzinden!

Voor u < die, door de drift verrascht, x Het oog door valfchen glans liet blinden

En 't nu met bloed en traanen wascht l Juicht met ons, vrije vreugde psalmen, Doe aarde — lucht, en zee weergalmen,

God heeft met ons, uw rust gered: Triümf in fteê van 't Haal te wetten", Paard gij met ons, door lof - trompetten,

De zuivre klanken van 't gebed.

i

In 't vrije ruim der tempelzaalen,

Noch kortlings, ook, door u ontëerd,

Kan nu de ziel weer adem haaien, Die vrolijk zich tot goël keerd.

Der waarheids ftoel, door oproerfüchters

En tweedracht-voênde vreede — zwichters Herfchept in eenen vloekren troon;

Brengd thans, als 't altaar van gods glorie,

't Vcrlosfings danklied der victorie Aan God en zijn' gezalfden zoon.

Triümf,

Sluiten