Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. aoj AAN DB

L E D E N

VAN HET

ORANJE - GEZELSCHAP

IN DEN

M JSL X M X ,

NA HUNNE AFVUURING OP HET E X E R C I TIE - V E LD,

Den 7 Odtober 1787. ^*~)

jT"Jeefc weleer mijn vrije zangfter,

bij het grimmen van 't geweld, Spijt het beulenrot der dwingeren

haare gouden lier gefield;

Nu,

('*) V)eeze, Dichtregelen waaren in een vluchtig oogsnblik, juist zo als ze nu zijn, op 't Exercitie-veld ontworpen, en gefchikt om na tlè gedaans Manccuvre voor het front te worden uhgefprooken, doch waartoe de gelegenheid 't mijner leedweezen mij oiitj'uapte.

O 3

Sluiten