Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2;4 MENGELPOËZIE.

Kom, kom bij mij, zoete jongen !

Zie wat oome voor ju heeft; 't Js een blijdfchaps dichtfestoentje,

In welks zuiver doel gij leeft. Hoor, mijn lief en dartel diefje!

't Is nu juist twee jaar geleên, Dat de zon uw's leevenslampje

't Eerst op deeze waereld fcheen; 't Is twee jaar, mijn poezel fchatje!

Toen ge 't eerst in fuijaas fchoot, Aan gods almacht opgedraagcn,

'sOuders tederheên genoot; — Toen van hunne dankbre lippen

't Smeekend ach, de vreugt verving: „ Spaar, drieeenig god ! dit telgje

„ Spaar deez' huwlijks eerlïeling!" En dit zuchtjen, door gods liefde,

Met een' wenk van gunst bekroond, Word ook nu nog, uit ontferming, Door het zwoelendst heil getroond.

6 Wist

Sluiten