Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aas MENGELPOËZIE. DE SCHEVENINGSCHE

VROUWENSTOET

AAN DEN HOOGEDEL GEBOOREN JONKHR. GR AVE van BENTIN K,

HEERE KAN RHOON enz. enz. B IJ DE

OVERGIFTE

VAN HET

V JE 2V JD JE X

HAAKER

SCHUTTER IJ,

ï 7 8 8-

Aanvaard, 6 edel vriend van 't juichend vaderland! Als fchutsheer van het volk aan 't Scheveningfche Itrand^ Dit Vaendel, 't offer van een dankbre vrouwen-kring.

Bij wien gij eeuwig leeft in eer en zegening:

Wij wijden 't aan Oranje, en door uw zorge vrij,

Zij 't nooit dan met elks bloed een prooi der dwinglandij!

DE

Sluiten