Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22 MENGELPOËZIE.

Doch, zcekcr rijmer of poëet, die bij hem woonde, Aan wien deez razernij voor lang reeds had verveeld Ja! die hij daagelijks door 't ijslijk tieren, hoonde; Ontworp een fteeklig dicht, waar in hij 't juiste beeld Van zulk een twister aan den grijzen kwast deed leezen. „ Ach! C riep deez' zuchtende uit,) ben ik dan zoo een man! „ Neen; 'k wraak mijn' wreevlen aart, - ik wil mij zelfs „ Gevloekt te zijn van elk, is de-eer van een tiran."

TAAL

Sluiten