Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGEL PO 'Ê Z T E. 21?

TAAL der1 VRIENDSCHAP,

AAN DEN WELEDEL GEBOREN GESTR. HEERE

XR' W. P. »E ROO van ALBEJR.WER.ELT,

NA DESZELFS VERKIEZING TOT RAAD IN DE VROEDSCHAP DER STAD

B JEL X . JE X JE,

Op den zee venden April 1788.

'Zjo ooit de vriendfchap mij een reine traan deed plengen,

Ten zegen van 't gevoel dat ik met vreugt haar wij, 't Is die, die 't hart thans eischt om de eer-groet ute brengen

Als lang gewenscht Regent der brielfche burgerij. Mijn halsvriend! 'k deel oprecht in deeze deugtbelooning,

Ze fchaft aan mijne ziel een zuivren wellust, en Is uwe liefde een deel van deez mijn plichtbetooning,

Ze leert mij door uw hart, wat ik u fchuldig ben.

P 5 Leef,

Sluiten