Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23+ MENGELPOËZIE.

GEVOEL van ACHTING, T O E G E W Y D

AAN DEN WELEDEL GEBOREN GESTRENGE HEER

Xr. c. g. van baeile,

BIJ het DRINKEN der. POKAAL ter zijner FILICITATIE als RAAD in de VROEDSCHAP der STAD.

3B j/l X M JC M+

C Voor de vuist gereciteerd. )

Is 't zoet naar eed en plicht der burgren luk te deelen, En voediterheer te zijn van hun, die men bemind;

Hoegrootschmoetdandieeer^»HEMde ziel niet lïreelen, Wiens deugt zich in de liefde eens gantfchen volks hervind ? - - Deez'heilfpraak, waardfte heer voel ik mij 't hart ontrukken, Ze is 't reinlte van mijn' wensch, de kenfchets van waardij :— En, waar de mond u Hechts dien wellust gunt te plukken Dat daar de besten dronk een gift vol alzem zij. 5 Augustus 1788.

DEN

Sluiten