Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23<S MENGELPOËZIE.

Triümf! de vrijheid rukte uit het ontfchroefd gemoed Een juichtaal, die 't heelal Sopkia waard deed heeten, En haar verheeven ziel zag 't eind van tegenfpoed, In de offervlam der vreugt van 't onverroest geweetem Welzalig dan deez dag — deez feestdag van haar' tijd; Gods almacht wenkt ons toe, — hij helpt deblij-galm uiten; Ja! fchoon de vloekwel bruischt van blixemende nijd, Niets kan de liefde vlucht van 't klimmend zuchtjen fluiten. Oranjes eer — zijn huis — de gouden unieband Is door der Britten kroon en 's Aadlaars vuist beveiligd; Fredrica, 's lands juweel, blijv' aan 's volks hart geheiligd; — En 't drietal telgen leev' voor 't vreedig vaderland.

DEN

Sluiten