Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. o47

„ Zoo trefF dees wensch haar doel,

„ Ten zegen van 't gevoel „ Der vreugde mijner'zangen; —

„ En 't vak van d'englen ftoet

„ Zal van 't gekuischt gemoed „ Oneindig halels vangen".

AAN

Verzucht, ö vrienden (toet! deez' mijne klanken na, God redde ons vaderland — en leeft halelujah!

Sluiten