Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

948 MENGELPOËZIE. AAN MIJN

V R I EN D

DEN WEL EDEL GEBOREN GEST. HEER

'A. Ms CLEU 5T,

OUD - BURGEMEESTER der STAD BRIELE en LEENMAN van den LANDE van VOORNE, mitsgaders HO O G HEEM RAAD, enz. enz.

BIJ DESZELFS

AANSTELL ING

TOT

EERSTE COMMIES

op het COMPTOIR van den WEL ED. GEB GEST. HEERE ONTVANGER der GEMEENELANDS MJDDE. LEN, BINNEN de GEMELDE STAD.

Geluk, oprechte Cleijn'. dus zegepraald de deugt. Uw trouw aan 't vaderland in 'sjongften nood gebleeken, Heeft uwer burgren hart in zuivre liefde ontfteeken; —-

En, zulk een liefde voed erkentelijke vreugt.

Of

Sluiten