Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. a3T AAN MIJN

VRIEND

DEN WELEDELE HEER

E. SCHLUNDT BODIEIs

OP DESZELFS GEBOORTEDAG

Den 30 Januari] 1789.

Indien ge, 6 halsvriend! mij uw liefde waardig reekerid j

Gedoog dan dat mijn hart op deez' uw jaardag fpreekt i Het vonkje, dat de gloed der waare blijdfchap teekend,

Blinkt in een blijdfchaps traan, die uit mijn oogen breekt. Gevóelde ik ooit de kracht dier goddelijke keeten ' Die fints zóó lang ons hield door één gevoel gemoerd, 't Is in dit Hondje, daar het onverroest geweeteh — ♦t Gewicht van Uwe gunst mijn dankbre ziel ontroerd.

R a (Gij

)

Sluiten