Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

00*6" MENGELPOËZIE.

De kluifter van kristal, wiens kracht U aan de zijde uws waard/Ie bracht,

En diamandjes kweekt van leevens zaligheeden;

Voorfpeld me een voorfpoeds fchat, - als'tloon der reinezeedea Dat uwe zielen waardig is:

De aanbiddelijke gloor uw's bruidjes cnglen -trekken,

Zal, als het lagchendst zoet, u tot een waarborg ftrekken, Die 't woeden keerd van droeffenis.

Ja! d'ongeleende luifter -ftraal,

Waarmeê ge ontving de zegepraal, Gaf u reeds 't voorgevoel van 'twenschlijkstaardsch genoegen 5 De tijd-tiran 't verdriet, moog om u heenen zwoegen,

Vergeefsch : God fterkt uw' huwlijks knoop: Hij'die 't éénftemmig lot uw's liefde hadgereegeld, Heeft metdc welvaarts kroon uw echtgareel bezeègeld,

Ter toppunt viering mijner hoop.

Ds

Sluiten