Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. %il V O t0 R DE

G JU J!L JF T O m JB JJS

van den DAPPEREN HELD,

W. J» BAR.ON BENTINCK,

Schout bij Nacht van Holland en Westfriesland onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit rejideerende te Amjlerdam ; Generaal Adjudant van Z. D. H. den Heere Prince van Oranje en Nas/au, Erffiadhouder, en Admiraal Generaal van de Uniet enz. enz. enz.; aan de gevolgen van zijn in den Slag op Doggersbank bekomen wonde overleedSn den 24 Augustus 1781.

Toen 't veege vaderland, door hebzucht zijner groote», Op 't diepst verneêrd, een prooi der E ritten werd geacht, Gaf Bentir.ks moed, door 't vuur van wisfedonderklootea, Den zegen aan den Staat met d'eer op Parkers macht; — En fchoon zyn borst bezweek in 't heil van 's lands viftorij, Leeft zyne helden - naam door dankbaarheid en glorij.

S 4 GRAF»

Sluiten