Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*7« MENGELPOËZIE. STSCHRIFTEN voor de PQURTRETTEN van de HOOGE VORSTELIJKE

onder dat van ZIJNE HOOGHEID. *i jLands vader! 's volkren heil, als vorst en mensch gekweld; Wiens goedheid en geduld de macht der lasters veld.

dat HAARER KONINGLIJKE HOOGHEID.

De heilftar van den Staat, - 't juweel van Pruisfens kroon • _ Tredrtca ~ echt-faphier van Willem, Fnfooszoon.

dat van den HEERE ERF-PR IN?.

Be bloem der jonglingfchap.-'t kleinoot voord'unie-band • Oranjes oudfte zoon — de hoop van 't vaderland.

dat der ERF-PRINCESSE.

B>e Iuïfter, eer en roem van Neêrlands Maagdenltoct • Veradeld door de deugt als telg uit Nasfauws bloed. '

—- dat des TWEEDEN HEER ERF-PRINS. Prins Georgg, - tweede zon uit de allerdierbaarftc echt En jongfien erfgenaam van Nasfauws erflijk recht.

' DE

Sluiten