Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280 MENGELPOËZIE.

VOOR HET

POURTRET

VAN DEN WELED. GEBOREN GEST. HEER, MR.

J. H. van OLDEMBARNEVEED,

GENAAMD

WITTE TULLING,

PROCUREUR GENERAAL, EN ADVOCAAT FISCAAL VAN BRA B AkND EN LANDE VAN. O VER MA ZE.

Dit denkende gelaat, in 't welk geleerdheid fpreekt,

Is dat desgrooten mans, wiens richterlijk vermogen,

Tot heil der rust, naar plicht zich op de boosheid wreekt,

En de onfchuld veilig op zyn kunde en zorg doed boogen:

Geëerbiedigd om zijn deugt en trouw aan 'tvaderland; —

Geliefd van 'tvorfllijk Huis - en van den burgerfland.

Lang moogd ge 6 Batavier! v w zyn licht beroemen,

En dankbaar , totuw ïer,uwWTTTE TULLINGH noemen. 1786.

VOOR

Sluiten