Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. a»(

G SL^L JF $ C M J8L X T T

VOOR DEN WELEDELGEBOREN GEST. HEER

2MCR- j. c» reigersman,

IN LEEVEN, RAAD, THESAURIER EN " RENTMEESTER GENERAAL VAN ZTNE DOORLUCHTIGSTE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN ORANJE EN NASSAU, enz. enz. enz.

Overleden den 29 Maart 1788.

Hier rust de trouwfte vriend, en wijzen vraagbaak, van Het vorfFHjk Opperhoofd der Nederiandfche Staaten : Wiens dienst de zegen droeg van eerlooze onverlaaten, En vraagd ge, 6 vreemdling! wie ? de faam zegd: Reigexsman.

EERE-

Sluiten