Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 293 OP HET

'? o u r t r e t

VAN DEN

GELEERDEN en ONTSTERFFELIJKEN G R T Z A A R Z>,

ja jle franco van berkheij^

LECTOR van 's LANDS UNIVERSITEIT te LEIjDEN enz. enz.

Oit achting - wekkend beeld van eerbied waarde grijsheid , Schetst ons dien burgervriend, wiens groote geest onwijsheid Aan vaderland en volk ter eeuwige eer za! /trekken Daar z'jne dichtlier elk die kunst waardeert, moet trekken: Berkheij, die voor Oranje in 't drukkendst Staats - geweld, Zich, om zijn Leijden, heeft ten doel der wraak gefield. 1 7 8 3. OP

Sluiten