Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394- MENGELPOËZIE.

OP EEN

EE RE-POORT

IN DE

HARDERSTRAAT

I N

GEPLAATST den 7 AUGUSTUS 1788.

Belach, ó nijdigaarts! de vreugt der Haagfche braaven, Veracht deez' Eertrophee van Ltefde 's Burgerkring ; —Oranjes echtjuweel — de heilftar der bataaven , Heeft aanfpraak op ons hart, niet op uw' zegening.

AAN de WEDERZIJDE.

Zag Neerland ooit, vernoegd den blijden feestdag lichten Haars wijze Goëllin , Germanjes kroon -Ikraat; — 't Is thans, ««dat geweld voor haare deugt moest zwichten, En 't gantsch heelal haar eert als Redster van den Staat.

TER

Sluiten