Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE.

G JR. JL T S C M. Jt X ffl T

VOOR DEN WELEDELGEBOREN GEST. HEER,

M* G. de 31 O O,

He ere van Rofenburgh en Blankenburgh &ct in leeven Raad in de Vroedfchap en Burgemeefter der Stad Delft, en wegens dezelve Gecommitteerd in het Edel Mogend Co lieg ie van Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en IVejlfrieslanfc &c. &c. Overleeden den 8 September 1788.

Sta, wandelaar I verè'er, uit diep gevoel van pligt,

Het koud gebeentt' des Mans die hier begraven ligt,

De Roo, wiens deugt bij 't volk in 't prinslijk Delft blyft leeven,

Verdiend door dankbaarheid op ijders tong te zweeven: —

Als voedfterheer getrouw aan land, - aan vorst, aaii God, 1

Ontzonk den Staat in hem een dierbaarst Patriot.

V TER

Sluiten