Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"1 > I

\

SpS^ MENGELPOËZIE TER

F I L I C I T AT I E G E Z E L S CII A P

AAN HET HUIS VAN DEN

TV EL ED E L E N GESTR. HEER

A. B1ESSER,

ALS PRESIDENT BURGEMEESTER DER STAD BR/EL, Br HET DRINKEN DER PO KA ALEN,

Den 14 October 1788.

JDLegeer tot heil van't volk —den. Staat en 't vorstlijk huis; Zoo vind de Briel in u een tweeden van der Sluijs!

AAN

Sluiten