Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A D V IJ Z E R.

BTBEL EN ZEDE DICHTEN.

BladZ.

D e Lofzang dér Engelen in Bethlehems Velden. . i

Mozcs Julchtaal tfa Hoh torhr dei'TcmpHiren dnor de Schelf-

ïee. - - - 5

Opwekking tot de Dood en Eeuwigheid. - 9

De ftandvastige Chriften in druk. - - 13 De ontworftelde Wanhoop. - -15

Laatfte woorden eenes ftervenden Vaders. - j-7

De verneederde Heiland in het Rechthuis van Pilatus. ao

- 33

Jezus-

Het ongeloof van Petrus. - - a5

De Godsdienst. - 2^

De wanhoopende Zondaar op zijn Krankbêdde. - *9

MENGELDICHTEN.

Vaderlijke blijdfchap, of Triümf - zang over de geboorte vaft mijn Zoon. - _ * " ^l

Ter Verjaaringe van den Weledelgeb: Heer Clifford. 33 Ter eerfte Verjaaringe van mijn Zoontjen. - - 35 Aan den Heer J. van Nas, - - " 39

Achting-kusjes voor de drie bevallige Wichtjes van denHoog Welgeb. Heer Baron van Renesfe. - 41 Eijl en Zegenwensch von Mpusje Pinne. -

Sluiten