Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

De Lasterlijke Kwaaker. . . . Blk££l

Ter gelegenheid van de door Z. D. H. binnen Amfterdam gedaane Remotie van verfcheide Leden der Vroedfchap en de Verheffing van den Weled. Groot Achtb. Heer Mr' M. Straalman, tot deBurgemeefterlijkewaardigheid. 211. Gevoel van achting en liefde voor het oudfte Zoontje, van mijn boezemvriend Bodien, op deszelfs geboortedag' 213 De juichende achtften Maart . . 2I7

De Scheveningfche Vrouwenfroet aan den Hoog Edelge-

booren Jonth»^ H^,o ^ Rmt,Wt. HPere van Rhoon ,

enz. by de overgifte van het Vaendel haarer Schuttery 220 De bekeerden Knorrepot. - . _ 22j

Taal der Vriendfchap aan den Wel Edgeb. Geft Heer Mr. de Roo van Alderwerelt, na deszelfs verkiezing tof Raad m de Vroedfchap der Stad Briele. . 2 °C

Aan den Wel Edgeb Geft. Heer P. van Hoogwerf Georgesz ter zeiver gelegenheid. . 5 'jcorgesz.

De Droefgeeftige Dichter. i ' ^27

AWmt^HHd-,Ge!!- Heerva»Si»a> bij'deszelfsaanftel.

ling tot Stadhouder der Stad Briele, enz. - 228 De weenende Arcaft

23 r

Gevoel van achting, toegewijd aan den Wel Edgeb. Geft Heer van Baerle, by het drinken der Pokaal ter filicitatie als Raad in de Vroedfchap der Stad Briele. - 234 Den zeevenden Auguftus 1788. . " - 235 Den vierentwintigften van Oogstmaand 1788. . 237 Taal van Vrijheid en Vaderlandliefde uitgeboezemd, a la fèté du jour den 18 September 1788. . . 243

Aan mijn Vriend den Wel Edgeb Geft. Heer Cleijn, OudBurgemeefter der Stad Briele enz., bij deszelfs aanilellin* tót eerlïe Commies op het Comptoir van den Wel Ed»eb! Geft. Heere Ontfanger der Gemeenelands Middelen alA^ ' - - ' 24S

Aa«

Sluiten