Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

Aan de braave Gereformeerde Brielenaars, na de door hunnen jongden Leeraar uitgefprookene affcheids Leerreden.

2aO

Aan mijn-Vriend den Wel Edele Heer E. Schlundt Bodien, op deszelfs Geboortedag. - - - 251

De achtften van Lentemaand. - - 254

Vaderlijk Liefde-kransje gevlochten ter Verjaaring van mijn Dochtertje. - 25$

Aan den Wel Edelegeb. Geft. Heer Mr. C. G. van Baerle, cn Vrouwe c. a- van ue» oiw, dij liumie Exnivereeniging.

259

Dafne en Lotje. -x - - 260.

Tafel-galm, op den Zeevenden Auguftus 1789. - 262 Harte-zucht, bij het drinken eener Pokaal, op het welvaren

vanhetVorftelijk Oranje-Huis, den23Auguftus 1789. 263 Ter Huwelijks Vereeniging van .den Wel Edgeb. Geft. Heer

de Roo van [Alderwerelt, met.de Wel Edgeb. Juffer van

Baerle. - - " - • - - 265

Graffchrift voor mijn geliefde Tante J. M. Turnbull, Geb.

Spraakel. - - 270

Voor de Graftombe van den dapperen Held Bentinck. 271

Graffchrift voor mijn Oom J. Bailjuw, in leeven Rector der

Latijnfche Schoole te Enkhuizen. - - 272

In de Album van de Hoog Welgeb. Freule van Renesfef

(nu van DedemO - 273

In de Album van den Wel Edgeb. Heer Mr. W. Bilder- dijk. « - - 275

Op het Afbeeldzel van de Wel Ed. Juffer C. R. Woefthovei^

(nu Hilderdijk.) - ——

Eijfchriften voor de Pourtretten van de Hooge Vorstelijke.

Perfonadien. - - - - - 276

Sluiten