Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& INLEIDING,

Ik voel een heilig vuur, in mijnen boezem gloeien,-

6, Zuivre Hemelgloed! Mijn dierbaar Vaderland! Hoor uwen voedfierling! Niets kan mijn zangdrift boeien $

Daar fiere Vrijheid zelf, verrukt, mijn fnaaren fpant. Mijn zangnimf kent geen dwang,geen vleizucht kan haar kluiftren

Hoe klopt dit maagdlijk hart, voor zuivre vrijheidsmin! De Groot! ik zal uw' naam nooit door mijn zang ontluiftren

Gij Vrijheid! hemeltelg ! wees mijne zanggodin !

Ik voel mijn waarde als mensch ; 'k ben boven 't (lof verheven Gij zijt, met 's Scheppers beeld, in s'aardlings geest gedrukt Gij hebt, aan reine deugd, het grootsch bcftaan gegeeven ;

Terwijl gij 't vlammend oog des feraphijns verrukt. • Cij Vrijheid! lieveling van 't werkend alvermoogen!

Gij, eer der ftervlijkheid — en roem van Nederland! Ontvonk mijn denkingskracht, bekroon mijn ijvrig poogen , Aan u wijde ik gevoel, verbeelding en verftand! . . . . De wolken drijven weg! 'k zie heldre frraalen gloeien ! . . .

Gints daalt, vol edlen zwier, vergoode Poëzij, *k Zie grootfche lauwren , om haar klinkend fnaartuig bloeien , Zij trapt op 't gouden juk, der valfche vleierij!

De

Sluiten