Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4« II U G O i, T. G R O O T.

"T"'s-<,0Or alle*» ««e — - ,nc.

„Die reine vriendfchap,i„ zii„ krdt2e„ ^ Mijn Hngo ziet, voI ^ „„ d£

Ge1nt,mij„„cI<1]mvvi.endgei.ctGo(|tgui]stvota^ De n.oordtreer Hinlt „„,„, „, ^ ^ ^

Der trouwe vrienden , van » gefolterd Vaderland, De Gr„„t blijft „„bevreesd: ^ ^ ^ ^ ^

U-aar op „,e„ NcMa„d3 roen, in fe^ ^ ^ Dc «Kü „geoiert, de beiiebt. TO,!zucl]t ^

Om ft bioedig mqordfdl„M; „, Krecdgd]oon(te

J'''d''',KrSC,m,Cllt!da»^i'-«."vrel,n,Je,o„Ze„tosm.arIe;,

D= teer b,ijfverft„mt,op,dndJcsbi.aveniiaren , ' Goedige „„re,nddlie,it.?ee„a„ssti„,ttera;smr

2ii2ie.,,aar,eedv,,,ac1,t,do,r2aaIge„emeIft,1are„ ' Enrehittertinde„g,a,,sva,,,tGodl..|iliefdevnm

Zoo fflerf.nijn Eanm,Id ]iatmirvci])iMte

_D"to«1 2ij„ bevende onderdon,',

Zijn moorders weenden t^,, i ••

. lden'^nhiJ voor hun misdrijf fi„eekt

De nyd zelfs voeide fmart, toen hii V r i

oen inJ c fchavöi beklom,

Zijn

Sluiten