Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE ZANG. s? Zij ziet hem uitgeteert, vermoeid door 't pijnlijk lijden,

Zijn lang verkropte fmart in zwijgende eenzaamheid , Verwelkte 's levenskracht, hij voelt zijn ziel beftrijden ,

Door't grievendst leed,fchoon hem thans't zoetst genoegen vleit. De kerker, daar zints lang een treurge ftilte woonde,

Wordt nu een heiligdom , der zuivre huwlijksmin , Een plaats daar vriendfchap thans haar zaalige invloed toonde ,

Daar 't heiligst vuur ontvlamt, van een verrukt gezin. Dan,ach! mijn Held gedoemd om fchuldeloos te lijden,

Ziet al de zachte vreugd, die minzaam om hem zweeft, Door 't wreed vooruitzicht weêr door zwart verdriet beftrijden,

Daar de akeligfte klacht in elke omhelzing leeft!

Dan, hoop, die troosteres der kwijnende aardelingen,

Streelt vleiënd 't moedloos hart; een onbekenden gloed, Mag, onder 't fnikken, in beklemde boezems dringen,

Daar Goëls liefde zelf een ftillen wellust voedt. Mij dunkt nu daalt een rei beglansde Cherubs neder,

Zij houden 't vlammend oog op mijn de Groot gevest, Een hemelsch rein gevoel, zoo Godlijk grootsch als teder,

Bezielt die maatfchappij van 't zalig heilgewest.

D 5 Zij

Sluiten