Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE ZANG. QQ

9> Hij fnelt, met elke dag, een veegen voetftap nader,

„Tot 't vreedzaam rustbed, zacht gefpreid in 'tzwijgend graf! „ Het dof ontwijkt mijn oog! God zal uw fmart verzachten!..,

„ Mijn' Hogerbeets ! ik kniel voor Jezus liefdetroon , „ Hier, Wellust van mijn ziel! zal Hildegonde u wachten ,

,, Haast biedt ik u bij God de onwelkbre huwelijkskroon. ,, Ik zie een Seraph reeds voor mij zijn Cijther Hemmen,

,, Omhels mij, Hogerbeets ! 'k fterf aan uw hart gerust." Zij blijft haar echtvriend in verftijvende armen klemmen,

Daar hij de doodfnik van verbleekte lippen kuscht.... Waar ben ik? 'tGodlijk licht draalt hier uit fchreiendeoogen f

En de eeuwigheid omhelst een dervend' aardeling Haar traanen glinstren , als de fchoonfte regenboogen ,

Befpiegelt door die zon , die nooit beftaan otftftng ! Ik zie mijn Christen held een vloed van traanen plengen,

Ik hoor de fnikken van de panden zijner min; Dan,'kzie de Godsdienst reeds haar offefgeu-ren- mengen-,

'tHart zweeft in liefde vuur 't gewest der geesten in. Ja, edle Hogerbeets! ik hoor uw boezemklac'hten ,

Terwijl ge uwe oogen vest op 'tvreedzaam flapend lijk;

G 2 „Wie

Sluiten