Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**ï HUGO jie GROOT»

Die bee word wreed ontzegt, de Groot flaat zuchtend de oogen ,

Naar hem , die op de deugd met tedre zorg wil zien 1 Hij doet zijn ouden vriend de zoetlte troost genieten;

Hij fehrijft: de vriendfchap duurt vol edlen drift zijn hand , Daar tranen van gevoel, uit tintlende oogen vlieten ,

En zuivre Christendeugd in 't gloeiend hart ontbrand ! Maria hadt vergeefsch haar grievend medelijden ,

Doen blijken , Pronink was vergeefsch door haar gevleid, Om haar vriendin , toen zij met fmart des doods moest drijden,

Te omhelzen; dan, die troost was haar ook wreed ontzeid. Zij hadt, vol drift, getracht bewoogen door de klachten,

Der treurge telgen , van haar dervende vriendin , Waar 't mooglijk , hunne fmart door bijdand , te verzachten

•n d' affcheids kusch te bien, aan 't voorwerp hunner min. Dit duit de wreedaart niet: vermoeid door bange zorgen,

Hadt zig 't bezwijkend kroost, bij 't derf bed' afgetreurt, Verbeidende elke nacht, vol grievende angst, den morgen,

Daar telkens nieuwe fmart hun boezems hadt verfcheurt. ozina, al de vreugd van moeders treurge daagen ( a ),

In 's leevens prilde bloei, vindt vaak de zoetde troost,

O) Jozïna Oudfte Dochter vanden Penfionaris Hogerbeets.

Sluiten