Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n< Htl'GO de GROÓ T,

Zig, cindlijk, tot den rang van Hopman ziet verhaven,

En morgen, eer de dag nog rijst, naar Heusden trekt; ,,'k Dacht, (zegt de JoKgiing,) ,,'k moest dit blij bericht u geeven ,

„ Ligt dat zijn afzijn u tot ecnig heilig verftrekt" Hij zwijgt. Maria's oog doet duizend teedrc vraagen,

De Groot yerltaat die taal, hij fmaakt 't verrukkendst zoet, Hij antwoord fpraakloos : „ ja, Gods liefdrijk welbehagen

„Befiraalt uw grootsch ontwerp; 'k hervat gerust mijn moed!" Een ftil genoegen drijft nu d' angst en bange zorgen

Bevallig weg, terwijl bckoorclijke rust t Aanminnig paar, tot aan den eerften lentemorgen ,

Op 't zacht en vreedzaam dons in lluiraring hieldt gekusclit.

VIER-

Sluiten