Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s$o HUGO r> k G & O O T.

„ Zij zelfs vaard hêen, om trouw voor deze kist te zorgen,

„ Roep eenig v^ilk ter hulp , 't zijn boeken Van belang: M Men moet voorzichtig zijn in 't naar beneden dragen ,

„ Op dat men 't Koffer, dat geleend is , nergens fcheud, „ Men moet de Slotvoogdes behoorlijk vrijheid vragen ;

„ Zij weet dat ik van daag een Kist van 't Slot verzend. " Nu beeft mijrt hand!.. 't penceel valt by de fchaduw neder...

'k Voel al de ontroering, die mijn* Hugo's ziel bcftrijd, Ja, jonge Zangeres ! de moed ontzinkt u weder..

Gevoelige natuur! elk trekje is u gewijd! Men tilt de Kist, doch zet ze ,-al zwoegend en al marrend , Gedutirig neêr, en zucht en mort om 't zwaar gewicht, Dc forfche deuren gaan, al krakend en al knarrend,

Nu open; elke flap voel ik mijn hart verlicht, ft Gekraak der flooten treft de Groot; zijn fleren boezem,

Voelt al de haatlijkheid der helfche flavernij, Hoe vaak dreigd heimlijke angst het zielverrukkend bloezem

Der troostelijke hoop ; doch de Almacht ftaat hem bij. Men fleept en torscht en fchokt hem hijgend langs de trappen, Die zelfde, die hij eens in 't grievendst zielverdriet,

Be-

Sluiten