Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4-s HUGO be GROOT.

; Neen, (zegt de maagd,) Mevrouw! uw hart ftel zig te vreden ,

: Uw Echtgegenoot is vrij, en tart het woest geweld! : 't Is waar,'t ongunstig weêr deedt 't luchtig vaartuig fchomlcn;

: Doch 'k hieldt vol icver 't oog ftaag op de kist gevest, : De golven voerden ons, bij fchuimend ruischcnd domlen,

: Als in een oogenblik naar Gorkum's oude vest. : De'ftraten weemeiden van kermis feestelingen ,

: En daar ik zelf, 't gevaar d' angst van mijn Heer begreep , : Dwong ik dc Scheepsliên, door het woelend volk te dringen ,

: Neen, 'k wil niet, zeide ik, dat men 't kostlijk Kolfer fleep, : Al 't breekbaar goed was weg; 'k betaal eer dubbel 't dragen ,

: 't Zijn niet al boeken! ö wat heeft mijn hart gebeeft, : Toen ik het torfebeud volk elkander hoorde vragen :

,, Is 't Immers waarlijk niet of iets in 't Kolfer leeft ? " : Och! zeide ik lachend! ja, 't is alles geest en leven ,

: Gij kend de kracht nog niet van 't levendig papier, ; 't Zijn meestal boeken, door de wijsheid zelfs gefchreven ,

: Hun taal regeert al de aard, zoo groot zoo fterk als fier. ; 'k Zag 't huis van Daatzelaar, vervuld met vreemdelingen ,

; Men bragt dus op mijn last de Kist al achter in,

:Ik

Sluiten