Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iGo HUGO de C R O O T,

Het eind der fchepping wijkt, ontduikt voor englénoogeh ,

„ Dan dit heelal is Hechts eeue ftipjé - een zonnevonk, „ Een niets bij U , 6 God ! 6 onbcgrijplijk wezeü!

,-, Gij die 't onvatbaar niet vervuld — en nooit begon , „ Gij doet aan 't ftervend ftof, 't merk van uw liefde lezen

In elke lichtftraal Van een fchitterende zon. „Gij liegt 't heelal aaneen , door wijsheid , liefde en orden

„Dc denkkracht Avord verrukt, wen ze op een kruidjen Haard, ,, Die zelve wenk, waar door de gloende Seraph's worden ,

„ Gebied , en 't vlindertje zweeft langs de bloemrijke aard; „ Kan ik, door 't ftof bewolkt, het flauwfte denkbeeld vormen,

„ Van een oneindig God, die door zig zelfs beftaat, ,, Die duizend zonnen fchraagt, wiens zorg de ontcibre wormen,

„ Die weemlen op dit blad, kweekt, voed en gade flaat ? „ Wie, wie verliest zig niet, in 's Almachts gunst en liefde ?

„ Is niet elke ademtocht, in uw geduchte hand ? „ Uw vaderlijke trouw, die vaak mijn ziel doorgriefde ,

„ Houd in den jongften nood, voor 't weemlend ftofje ftand, „Welk denkbeeld,groote God! 'k noem u mijn vriend mijn vader

„ Toen alles mij begaf, bleef gij mijn hulp en kracht,

„Wie

Sluiten