Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t%6 II U GO i> k G R O O T.

„ Hoe zal uw komst du ziel van IJiteuboogaard vleien

,, Ik ken zijn tedre zucht, voor edlen Grootius , ,, 'k Zie Episkopius , 'k zie al die Achtbre reien ,

,, Verrukt! ach , dat uw zorg het vuur der wanhoop blus! ., Gefolterd , wreed verdrukt, uit 't Vaderland verdreeven ,

,, Ontzinkt bij velen reeds in 't vreemd gewest den moed,

Daar zij door zorg beklemd , door angst bekommerd leeven;

,, Terwijl geen hoop op recht hun kwijnend hart meer voed; ,, Ga, dierbre vriend ! omhels daar mijn geliefden Broeder,

„ Mijn vriendfchap teekend u reeds voor zijn aandacht af, ,, Daar Itreeld ge uw kroost eerlang in d' arm der troinvite moedei*

„Verwaardig Neerland nooit zelfs met uw rust in 't graf. „ Nooit moet ondankbaarheid uw flaapende asch betreden,

„ Of durft het monlter dit te roekeloos beltaan , „Dan fchiete een blikfemflits al flingrend naar beneden ,

„En doe 't verfchroeide hart 't laatst op uw grafplaats flaan! ** Thans buldert een Orkaan , van onderfcheiden driften,

Door 't kwijnend Vaderland, dat reeds zijn kluisters voelt Terwijl verraste wraak in laffe lasterfchriften ,

Door vlijcrij geklad , laaghartig fchimpt en woelt,

Dan

Sluiten